Wat is Chi Kung 2019-01-04T13:03:07+00:00

Essentie

Chi Kung, ook geschreven als Qigong, is ook bekend als Chinese yoga.

Chi Kung komt uit de traditionele Chinese geneeskunde en is ongeveer 3000 jaar oud. De basis van Chi Kung is de holistische opvatting dat mens en universum één organisch geheel vormen.

Het is de kunst oefeningen te gebruiken voor gezondheid, levenskracht en harmonie. De oefeningen bestaan uit bewegingen, houdingen en ademhalingen. Na instructie wordt de uitvoering van de oefeningen ondersteund door muziek. De oefeningen zijn eenvoudig en werken diep door; de essentie ligt in de zorgvuldige aandacht voor de bewegingen. Chi Kung kan prima gecombineerd worden met andere sporten, zoals fitness, zwemmen en hardlopen.

De Chinese geneeskunde hanteert metaforisch taalgebruik om de effecten van de oefeningen te verhelderen. Zo staat de hemel voor openheid en is meestal een beweging naar boven, terwijl de aarde staat voor geborgenheid en is meestal een sluitende beweging  naar beneden. Met name de diagonale bewegingen – vaak verbindingen tussen hemel en aarde – zorgen voor het strekken van spieren die normaliter gespannen blijven. Het alternerend strekken en ontspannen van spieren werkt als een lichaamsmassage. Ook in de Westerse psychologie kennen we het verschijnsel dat lichaamshoudingen sterk gerelateerd zijn aan gevoelens. Probeer maar eens een gevoel van verdriet op te roepen als je in een hoera-houding staat. Iedereen die wel eens aan acteren heeft gedaan kent die verbanden.

Effect

De bewegings, houdings- en ademhalings-oefeningen hebben een positieve invloed op het welzijn. Beoefenaren ervaren rust, beter concentratievermogen, meer vitaliteit en souplesse.

Het geconcentreerd zijn op de bewegingen, het spannen en ontspannen van weinig gebruikte rechte en diagonale spieren, het zich mee laten voeren op zachte muziek en het bewust navoelen van de effecten ervan, veroorzaakt deze weldadige combinatie van ontspanning en energie. Met de metaforen proberen we van de effecten een beeld te vormen, zodat deze ook cognitief worden beleefd en versterkt.

Er bestaan duizenden oefeningen en vele vormen. De oefeningen zijn gemakkelijk te leren. Sommige oefeningen zijn bedoeld om je algehele gezondheid op peil te brengen en te houden, andere kunnen heel gericht ingezet worden bij bepaalde problemen, bijvoorbeeld rug- of nekklachten. Een aantal oefeningen staat in het teken van de vijf elementen uit de natuur: water, hout, vuur, aarde en metaal. Elk element correspondeert met een orgaan, een zintuig, een lichaamsdeel, een emotie en een seizoen.