Privacyverklaring Chi Kung Ramos

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Voor alle deelnemers van Chi Kung Ramos hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens.

Je gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk:

informatie verstrekken over Chi Kung Ramos.

Welke gegevens verwerk ik

Wanneer je deel wilt nemen aan de lessen, vul je het aanvraagformulier in (naam, telefoonnummer en e-mailadres) .

Voor inschrijving voor de lessen worden de gegevens overgenomen van het aanvraagformulier.

Deze gegevens gebruik ik om jou te informeren over wetenswaardigheden en actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende Chi Kung Ramos.

Contactformulier op de website

De gegevens die je invult als je een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Uitschrijven

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn lessen en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde jezelf weer uitschrijven door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Mijn website

Via mijn websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding, zorgt voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Links

Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten chikungramos.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen.

Deze gegevens bewaar ik op mijn computer en op een externe harde schijf.

De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via chikungramos@gmail.com.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Scroll naar boven